Slide-man
slide-vader-en-zoon
Slide-hand-in-hand

WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET GOEDE NIEUWS, ONDERDEEL UITMAKEND VAN GOSPEL GROWTH MINISTRIES.

DEZE WEBSITE IS ER OM U TE HELPEN TE GROEIEN IN UW KENNIS EN BEGRIP
VAN HET EVANGELIE. DIT DOEN WIJ DOOR HET AANBIEDEN VAN KOSTELOZE EN INTERACTIEVE
CURSUSSEN. ONTDEK ZELF HET EVANGELIE EN HOE HET UW LEVEN KAN VERANDEREN.

Het Goede Nieuws heeft een visie om zoveel mogelijk mensen te willen bereiken met de boodschap van Jezus Christus die bevrijd en volwassen maakt. Wij nemen daarbij het volgende Bijbelgedeelte als uitgangspunt voor onze visie:

12 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent.14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. 1 Johannes 2:12-14 (HSV)

 
In 1 Johannes  hoofdstuk 2 zien wij drie niveaus van volwassenheid in het Christelijke leven: “kinderen” (vers 12), “jonge mannen”(vers 13-14) en “vaders” (vers 13-14). Kinderen zijn zij die zich bewust zijn dat hun zonden vergeven zijn. Het is duidelijk dat zij het evangelie hebben gehoord, namelijk dat Jezus gestorven is voor hun zonden overeenkomstig de schriften, dat Hij is begraven en opgestaan op de derde overeenkomstig de schriften en dat Hij door velen is gezien (1 Korintiërs 15:1-5). Nadat zij dit goede nieuws hoorden, hebben zij dit geloofd en daarmee Jezus als Hun Heer en Verlosser ontvangen.

 
Daarna zien wij groei, de kleine kinderen groeien uit tot “jonge mannen”. Deze jonge mannen zijn “sterk” omdat zij “de boze (hebben) overwonnen”. Deze groei is echt en deze groei is ontstaan doordat “Woord van God in (hun) blijft”. Dit Woord van God, het evangelie, is niet alleen dat wat hun heeft gered, maar wat ons ook aanmoedigt tijdens onze groei en overwinningen die wij behalen (doorgaande heiliging).

 
Tot slot schrijft Johannes aan de “vaders”, en zij worden gekenmerkt door hun relatie met God, “omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is”. De manier waarop zij de Vader kennen is door hun toepassing van het evangelie. Dat is de dood van Jezus heeft voor hen de weg ontsloten om een heilig God te naderen en om een relatie met God te hebben als hun Vader.

 
Dit groeipatroon zou het normale groeipatroon van een gelovige moeten zijn, vanaf het moment dat hij wedergeboren is tot het moment waarop hij overgaat naar de eeuwige heerlijkheid.

 

Het is de visie van Het Goede Nieuws om zoveel mogelijk mensen te helpen om te kijken naar het kruis en daar de voordelen van het evangelie te ervaren en voorts om toe te nemen in volwassenheid.

 

Hoe werkt het?

U kunt kosteloos deelnemen aan de Bijbelstudie. Als u wilt, kunt u begeleiding krijgen bij het volgen van deze cursus door één van onze vrijwilligers. Indien u dit wenst, stuur dan een e-mail naar: petrus@gospelgrowthministries.org.

 

De cursus zelf is opgebouwd uit 48 dagen verdeeld over 4 kwartalen. Elk kwartaal handelt over een bepaald onderwerp en de lessen uit het kwartaal stellen die onderwerp centraal. De onderwerpen per kwartaal zijn:

 

  • Het eerste kwartaal bestaan uit ‘basislessen’ zoals wie is God, wat is Genade, Wie is Jezus. Dit zijn basislessen maar hierdoor des te noodzakelijker omdat het de basis legt voor de lessen die nog volgen.
  • Het tweede kwartaal gaat over “Hoe groeien wij door het evangelie?”. Deze lessen zijn er opgericht om het geloof van de student op te bouwen en om uit te leggen wat het betekent om te groeien in Christus.
  • Het derde kwartaal gaat over “Hoe vinden wij overwinning door het evangelie?” Deze lessen zijn geschreven om groei en volwassenheid verder aan te moedigen en om onderwijs te bieden hoe overwinning te vinden over zonde door een goed begrip en toepassing van het evangelie.
  • Het vierde kwartaal tot slot handelt over het onderwerp “Hoe bedienen wij dit evangelie?” en is ontworpen voor hen die willen leren hoe zij Christus kunnen laten zien in de levens van anderen.

Meer lezen

OVER HET GOEDE NIEUWS

Het Goede Nieuws is onderdeel van een Amerikaanse non-profit organisatie, Gospel Growth Ministries.

Het is onze passie om mensen veranderd zien te worden door het evangelie van Jezus Christus.

support
icon
Need Help?
Close
skype
Skype Chat
skype-phone
Skype Call
menu-icon
Support Ticket